(u), photo

2015/16

live-performances

 

„The photographer accompanying a person who walks the streets of China in a strange way guarantees you that this person has not lost the mind completely.“

 

 

 photographers:

 

Liang, Beijing

Benjamin Zanon, Shanghai

WangZe, Guangzhou

LiYiting, Guangzhou

ZhengHongjie, Guangzhou

Tatjana Huong Henderieckx, Guangzhou

LiPeng, Zhangjiang